Plan grup - lista grup kierunku Administracja

11ADM-ND (Administracja niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11ADM-NP (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11ADM-SD (Administracja stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11ADM-SP (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12ADM-NP (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12ADM-SP (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21ADM-AS-SD (Administracja stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21ADM-NP (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21ADM-SP (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21ADM-SP-ND (Administracja niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
31ADM-NP (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31ADM-SP (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32ADM-NP (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)