Plan grup - lista grup kierunku Administracja

11ADM-AO-ND (Administracja niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11ADM-NP (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11ADM-SP (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11ADM-SP-SD (Administracja stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
12ADM-NP (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12ADM-SP-ND (Administracja niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21ADM-AO-ND (Administracja niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21ADM-AO-SD (Administracja stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
22ADM-SP-ND (Administracja niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
22ADM-SP-SD (Administracja stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
31ADM-AG-NP (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31ADM-AP-SP (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32ADM-APBP-SP (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32ADM-AP-NP (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)