Plan grup - lista grup kierunku Architektura

11ARCH-PAU-SD (Architektura stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera architekta)
11ARCH-SP (Architektura stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta)
12ARCH-SP (Architektura stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta)
21ARCH-SP (Architektura stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta)
31ARCH-SP (Architektura stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta)
32ARCH-SP (Architektura stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta)
41ARCH-SP (Architektura stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta)