Plan grup - lista grup kierunku Pielęgniarstwo

11PIEL-SP 18/19 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
12PIEL-SP 18/19 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
13PIEL-SP 18/19 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
21PIEL-SP 17/18 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
22PIEL-SP 17/18 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
31PIEL-SP 16/17 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
32PIEL-SP 16/17 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)