Plan grup - lista grup kierunku Pielęgniarstwo

1PIEL-SD 19/20 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa)
1PIEL-SP 19/20 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
2PIEL-SP 18/19 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
3PIEL-SP 17/18 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)