Plan grup - lista grup kierunku Pielęgniarstwo

1 PIEL-SD 20/21 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa)
1 PIEL-SP 20/21 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
2 PIEL-SD 19/20 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa)
2 PIEL-SP 19/20 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)
3 PIEL-SP 18/19 (Pielęgniarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa)