Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

31WF-NP (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31WF-SP (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)