Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

3 WF-NP (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 WF-SP (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)