Plan grup - lista grup kierunku Lekarski

5 LEK-JMN 16/17 (Lekarski niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie sześcioletnie)
5 LEK-JMS 16/17 (Lekarski stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie sześcioletnie)
6 LEKJMS (Lekarski stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie sześcioletnie)