Plan grup - lista grup kierunku Ekonomia

11EK-ND (Ekonomia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21EK-ND (Ekonomia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
22EK-ND (Ekonomia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)