Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

1 WF-ND (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 WF-NP (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 WF-SD (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 WF-SP (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 WF-ND (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 WF-NP (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 WF-SD (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 WF-SP (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)