Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

1 WF-SD 18/19 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 WF-SP 18/19 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 WF-ND 17/18 (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 WF-NP 17/18 (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 WF-SD 17/18 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 WF-SP 17/18 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 WF-NP 16/17 (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 WF-SP 16/17 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)