Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne.

1 WF-SD 19/20 (Wychowanie fizyczne. stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 WF-SP 19/20 (Wychowanie fizyczne. stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 WF-SD 19/20 (Wychowanie fizyczne. stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 WF-SP 19/20 (Wychowanie fizyczne. stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 WF-SP 19/20 (Wychowanie fizyczne. stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)