Plan grup - lista grup kierunku Fizyka medyczna

11FM-SP (Fizyka medyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21 FM-SP (Fizyka medyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)