Plan grup - lista grup kierunku Stosunki międzykulturowe

11SM-SP18 (Stosunki międzykulturowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21SM-SP17 (Stosunki międzykulturowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)