Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika specjalna

11PSP-SP (Pedagogika specjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PSP-SP (Pedagogika specjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PSP-SP (Pedagogika specjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)