Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika specjalna

21PSpecjalna-JMS (Pedagogika specjalna stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
31PSpecjalna-SP (Pedagogika specjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)