Plan grup - lista grup kierunku Bezpieczeństwo narodowe

11BN-ND (Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11BN-NP (Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11BN-SD (Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11BN-SP (Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12BN-SP (Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21BN-ND (Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21BN-NP (Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21BN-SD (Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21BN-SP (Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
22BN-SP (Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31BN-NP (Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31BN-SP (Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)