Plan grup - lista grup kierunku Sztuki wizualne

11SWSD Sztuki wizualne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11SWSP Sztuki wizualne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21SWSD Sztuki wizualne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21SWSP Sztuki wizualne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31SWSP Sztuki wizualne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata