Plan grup - lista grup kierunku Sztuki wizualne

11SWSD (Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11SWSP (Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21SWSD (Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21SWSP (Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31SWSP (Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)