Plan grup - lista grup kierunku Językoznawstwo

11JST-17 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
21JST-16 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)