Plan grup - lista grup kierunku Językoznawstwo

21JST-17 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
31JST-16 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)