Plan grup - lista grup kierunku Językoznawstwo

41JST-16 Językoznawstwo / stacjonarne / trzeciego stopnia z tyt. doktora
41JST-17 Językoznawstwo / stacjonarne / trzeciego stopnia z tyt. doktora