Plan grup - lista grup kierunku Językoznawstwo

31JST-17 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41JST-16 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)