Plan grup - lista grup kierunku Językoznawstwo

21J-ST17 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
31J-ST16 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)