Plan grup - lista grup kierunku Językoznawstwo

41JST-16 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41JST-17 (Językoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)