Plan grup - lista grup kierunku Logistyka

11LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)