Plan grup - lista grup kierunku Logistyka

11LOG-ND(L) (Logistyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11LOG-SD(L) (Logistyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12LOG-ND(L) (Logistyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
12LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12LOG-SD(L) (Logistyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
12LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13LOG-SD(L) (Logistyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
13LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
24LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
33LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
33LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
43LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
43LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)