Plan grup - lista grup kierunku Program podnoszenia kompetencji studentów kierunku Informatyka UZ

MCSA: SQL Ser. 2016 (Program podnoszenia kompetencji studentów kierunku Informatyka UZ stacjonarne-dzienne Inne)
POWER - Siemens PLC (Program podnoszenia kompetencji studentów kierunku Informatyka UZ stacjonarne-dzienne Inne)