Plan grup - lista grup kierunku Administracja

A10N (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A10S (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A20N (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A20S (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A21N (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A301 RiGB (Administracja/Rachunkowość i gospodarka budżetowa niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A303 ASS (Administracja/Administracja służb społecznych niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A30S-ASS (Administracja/Administracja służb społecznych stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)