Plan grup - lista grup kierunku Administracja

A301N AS Administracja/Administracja samorządowa / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
A304N RiGB Administracja/Rachunkowość i gospodarka budżetowa / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
A30S ASS Administracja/Administracja służb społecznych / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
A32S AS Administracja/Administracja samorządowa / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata