Plan grup - lista grup kierunku Administracja

A20N (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A20S (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A301N (Administracja/Administracja samorządowa niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A304N (Administracja/Rachunkowość i gospodarka budżetowa niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A305N (Administracja/Bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A30S-ASS (Administracja/Administracja służb społecznych stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A31S-RiGB (Administracja/Rachunkowość i gospodarka budżetowa stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)