Plan grup - lista grup kierunku Administracja

A20N (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A20S (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A301N-AS (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A304N-RiGB (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A305N-BW (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A30S-ASS (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A31S-RiGB (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)