Plan grup - lista grup kierunku Administracja

A10N (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A10S (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A20N (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A20S (Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A21N (Administracja niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A303N-ASS (Administracja/Administracja służb społecznych niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A304N-RiGB (Administracja/Rachunkowość i gospodarka budżetowa niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
A30S-ASS (Administracja/Administracja służb społecznych stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)