Plan grup - lista grup kierunku Turystyka i rekreacja.

T20S (Turystyka i rekreacja. stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
T30S (Turystyka i rekreacja./Organizacja wypoczynku stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)