Plan grup - lista grup kierunku Turystyka i rekreacja

T10S (Turystyka i rekreacja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
T20S (Turystyka i rekreacja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
T30S (Turystyka i rekreacja/Hotelarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)