Plan grup - lista grup kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka

Z20N (Technologia żywności i żywienie człowieka/Technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
Z30S (Technologia żywności i żywienie człowieka/Żywienie człowieka z dietetyką stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)