Plan grup - lista grup kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka

Z30N (Technologia żywności i żywienie człowieka/Technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
Z40S (Technologia żywności i żywienie człowieka/Żywienie człowieka z dietetyką stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)