Plan grup - lista grup kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka

Z40N (Technologia żywności i żywienie człowieka/Technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)