Plan grup - lista grup kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka

Z30N (Technologia żywności i żywienie człowieka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)