Plan grup - lista grup kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia

D10N (Żywienie człowieka i dietoterapia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
D10S (Żywienie człowieka i dietoterapia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
D20N (Żywienie człowieka i dietoterapia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
D30N (Żywienie człowieka i dietoterapia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
D30S (Żywienie człowieka i dietoterapia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
D40N (Żywienie człowieka i dietoterapia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
D40S (Żywienie człowieka i dietoterapia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)