Plan grup - lista grup kierunku Energetyka

E10S Energetyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
E30S Energetyka/Energetyka odnawialna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
E20N Energetyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera