Plan grup - lista grup kierunku Energetyka

E10S (Energetyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
E20S (Energetyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
E30S (Energetyka/Wytwarzanie i dystrybucja energii stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)