Plan grup - lista grup kierunku Prawo

11PR-NM (Prawo niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
11PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
12PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
13PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
21PR-NM (Prawo niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
21PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
22PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
23PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
24PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)