Plan grup - lista grup kierunku Prawo

11PR-NM (Prawo niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
11PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
12PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
13PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
14PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
15PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)