Plan grup - lista grup kierunku Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

11BiZŚ-SP (Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)