Plan grup - lista grup kierunku Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

21BiZŚ-SP (Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)