Plan grup - lista grup kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne

13GTS-NP (Geoinformatyka i techniki satelitarne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13GTS-SP (Geoinformatyka i techniki satelitarne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)