Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

11PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
21PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
22PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
31PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
11PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
21PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
22PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
31PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
12PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
12PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie