Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

11PPiW-JMN (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
11PPiW-JMS (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
12PPiW-JMN (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
12PPiW-JMS (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
21PPiW-JMN (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
21PPiW-JMS (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
22PPiW-JMN (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
51PPiW-JMN (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)