Plan grup - lista grup kierunku Filologia angielska

11F-ANG-ND20 (Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-ANG-NP20 (Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11F-ANG-SD20 (Filologia angielska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-ANG-SP20 (Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12F-ANG-SP20 (Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
13F-ANG-SP20 (Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-ANG-ND19 (Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-ANG-NP19 (Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-ANG-SD19 (Filologia angielska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-ANG-SP19 (Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
22F-ANG-SP19 (Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
23F-ANG-SP19 (Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)