Plan grup - lista grup kierunku Filologia germańska

11F-GER-ND19 (Filologia germańska niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-GER-NP19 (Filologia germańska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11F-GER-SD19 (Filologia germańska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-GER-SP19 (Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)