Plan grup - lista grup kierunku Filologia rosyjska

11F-ROS-SD20 (Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-ROS-SP20 (Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-ROS-SD19 (Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-ROS-SP19 (Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)