Plan grup - lista grup kierunku Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

11SDNHiS-20 (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych stacjonarne-dzienne doktoranckie)
21SDNHiS-19 (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych stacjonarne-dzienne doktoranckie)