Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

1 WF-SD 19/20 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 WF-SP 19/20 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11WF-ND 19/20 (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11WF-NP 19/20 (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 WF-SD 19/20 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 WF-SP 19/20 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 WF-SP 19/20 (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31WF-NP 17/18 (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)