Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

21WF-ND 20/21 TP Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
31WF-NP 19/20 IP Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11WF-SD 21/22 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11WF-SP 21/22 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21WF-SD 20/21 TP Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-SP 20/21 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 19/20 Pływ. Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 19/20 Siatka Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata