Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

11WF-ND (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11WF-SD (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11WF-SP (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21WF-ND (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21WF-NP (Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21WF-SD (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21WF-SP (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31WF-SP (Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)