Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

21WF-ND 19/20 Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-ND 19/20 STP Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-ND19/20 SŻSS Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-NP 19/20 Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11WF-SD 20/21 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11WF-SP 20/21 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21WF-SD 19/20 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-SD 19/20 SARS Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-SD 19/20 SŻSS Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-SP 19/20 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 18/19 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 18/19 Pływ. Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 18/19 Ręczna Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP18/19 Siatka Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11WF-ND 20/21 Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra