Plan grup - lista grup kierunku Turystyka i rekreacja

T10S (Turystyka i rekreacja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
T30S (Turystyka i rekreacja/Organizacja wypoczynku stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)