Plan zajęć

31PR-NM

Prawo
niestacjonarne / jednolite magisterskie
semestr letni 2020/2021

Filtr:
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  09:15 10:45 Postępowanie sądowoadministracyjne - kazuistyka dr Wiktor Trybka WPiA-N
  10:00 11:30 Postępowanie cywilne II - egzamin poprawkowy dr Magdalena Skibińska 2021-09-04
  10:00 11:30 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska 2021-06-26
  11:00 12:30 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski WPiA-N
  12:00 13:00 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka 2021-06-26
  12:00 13:00 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II - egzamin poprawkowy dr Wiktor Trybka 2021-09-04
  12:45 14:15 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski WPiA-N
  14:30 16:00 Doktryny polityczno-prawne dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ WPiA-N
  16:15 17:45 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka WPiA-N
  18:00 19:30 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka WPiA-N
Niedziela
  07:30 09:00 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska WPiA-N
  09:00 10:30 Doktryny polityczno-prawne dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ 2021-06-27
  09:15 10:45 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska WPiA-N
  10:00 11:00 Postępowanie nieprocesowe - egzamin poprawkowy dr Magdalena Skibińska 2021-09-05
  10:45 11:45 Postępowanie nieprocesowe dr Magdalena Skibińska 2021-06-27
  11:00 12:30 Postępowanie cywilne - kazuistyka dr Magdalena Skibińska WPiA-N
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-04-24 So   09:15 10:45 Postępowanie sądowoadministracyjne - kazuistyka dr Wiktor Trybka
2021-04-24 So   11:00 12:30 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-04-24 So   12:45 14:15 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-04-24 So   14:30 16:00 Doktryny polityczno-prawne dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
2021-04-24 So   16:15 17:45 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-04-24 So   18:00 19:30 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-04-25 Ni   07:30 09:00 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-04-25 Ni   09:15 10:45 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-04-25 Ni   11:00 12:30 Postępowanie cywilne - kazuistyka dr Magdalena Skibińska
2021-05-08 So   09:15 10:45 Postępowanie sądowoadministracyjne - kazuistyka dr Wiktor Trybka
2021-05-08 So   11:00 12:30 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-05-08 So   12:45 14:15 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-05-08 So   14:30 16:00 Doktryny polityczno-prawne dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
2021-05-08 So   16:15 17:45 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-05-08 So   18:00 19:30 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-05-09 Ni   07:30 09:00 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-05-09 Ni   09:15 10:45 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-05-09 Ni   11:00 12:30 Postępowanie cywilne - kazuistyka dr Magdalena Skibińska
2021-05-29 So   09:15 10:45 Postępowanie sądowoadministracyjne - kazuistyka dr Wiktor Trybka
2021-05-29 So   11:00 12:30 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-05-29 So   12:45 14:15 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-05-29 So   14:30 16:00 Doktryny polityczno-prawne dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
2021-05-29 So   16:15 17:45 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-05-29 So   18:00 19:30 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-05-30 Ni   07:30 09:00 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-05-30 Ni   09:15 10:45 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-05-30 Ni   11:00 12:30 Postępowanie cywilne - kazuistyka dr Magdalena Skibińska
2021-06-12 So   09:15 10:45 Postępowanie sądowoadministracyjne - kazuistyka dr Wiktor Trybka
2021-06-12 So   11:00 12:30 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-06-12 So   12:45 14:15 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-06-12 So   14:30 16:00 Doktryny polityczno-prawne dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
2021-06-12 So   16:15 17:45 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-06-12 So   18:00 19:30 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-06-13 Ni   07:30 09:00 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-06-13 Ni   09:15 10:45 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-06-13 Ni   11:00 12:30 Postępowanie cywilne - kazuistyka dr Magdalena Skibińska
2021-06-19 So   09:15 10:45 Postępowanie sądowoadministracyjne - kazuistyka dr Wiktor Trybka
2021-06-19 So   11:00 12:30 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-06-19 So   12:45 14:15 Postępowanie karne I dr Sebastian Kowalski
2021-06-19 So   14:30 16:00 Doktryny polityczno-prawne dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
2021-06-19 So   16:15 17:45 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-06-19 So   18:00 19:30 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-06-20 Ni   07:30 09:00 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-06-20 Ni   09:15 10:45 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-06-20 Ni   11:00 12:30 Postępowanie cywilne - kazuistyka dr Magdalena Skibińska
2021-06-26 So   10:00 11:30 Postępowanie cywilne II dr Magdalena Skibińska
2021-06-26 So   12:00 13:00 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II dr Wiktor Trybka
2021-06-27 Ni   09:00 10:30 Doktryny polityczno-prawne dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
2021-06-27 Ni   10:45 11:45 Postępowanie nieprocesowe dr Magdalena Skibińska
2021-09-04 So   10:00 11:30 Postępowanie cywilne II - egzamin poprawkowy dr Magdalena Skibińska
2021-09-04 So   12:00 13:00 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II - egzamin poprawkowy dr Wiktor Trybka
2021-09-05 Ni   10:00 11:00 Postępowanie nieprocesowe - egzamin poprawkowy dr Magdalena Skibińska

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.