Plan zajęć

31WF-SP18/19 Siatka

Wychowanie fizyczne
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2020/2021


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć