Plan zajęć

11WF-ND 20/21

Wychowanie fizyczne
niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2020/2021

Filtr:
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
A 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 210 A-29 2021-04-10; 2021-04-24; 2021-05-15; 2021-05-29; 2021-06-12; 2021-06-26
B 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 18 A-8 2021-04-10; 2021-04-24; 2021-05-15; 2021-05-29; 2021-06-12; 2021-06-26
  08:00 10:15 Statystyka prof. dr hab. Roman Zmyślony 2021-02-27; 2021-03-13; 2021-03-27
  10:30 12:45 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz 2021-02-27; 2021-03-13; 2021-03-27
A 10:45 13:00 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko 2021-05-29; 2021-06-12; 2021-06-26
Hala i Stadion ul. Sulechowska
A 10:45 13:00 Piłka siatkowa mgr Tomasz Paluch 2021-04-10; 2021-04-24; 2021-05-15
A-13 Hala Sportowa
A 13:15 15:30 Trening funkcjonalny dr Ewa Skorupka 2021-04-10; 2021-04-24; 2021-05-15
sala fitness A-13
A 13:30 15:00 Statystyka dr Arkadiusz Kozioł 214 A-8 2021-05-29; 2021-06-12; 2021-06-26
A 15:15 17:30 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz 214 A-8 2021-06-26
A 15:30 17:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka 2021-06-12
salka fitness, A-13
B 15:30 17:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka 2021-05-29
salka fitness, A-13
  15:35 17:50 Ergonomia i bezpieczeństwo w aktywności fizycznej dr Artur Wandycz 2021-02-27; 2021-03-13; 2021-03-27
  15:45 18:00 Odnowa biologiczna mgr Jacek Dudzic 2021-04-10; 2021-04-24
A 18:00 20:15 Ergonomia i bezpieczeństwo w aktywności fizycznej dr Artur Wandycz 2021-02-27; 2021-03-13; 2021-03-27
Niedziela
A 08:00 10:15 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka 2021-04-11; 2021-04-25; 2021-05-16
  08:00 10:15 Odnowa biologiczna dr Ewa Skorupka 2021-02-28; 2021-03-14
  08:00 10:15 Odnowa biologiczna mgr Jacek Dudzic 2021-03-28
A 09:00 11:15 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka 2021-06-13; 2021-06-27
salka fitness, A-13
A 10:30 12:45 Trening funkcjonalny dr Ewa Skorupka 2021-03-14; 2021-03-28
B 10:30 12:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka 2021-04-11; 2021-04-25; 2021-05-16
  10:30 12:45 Odnowa biologiczna dr Ewa Skorupka 2021-02-28
  10:30 12:45 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko 2021-05-30
B 11:30 13:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka 2021-06-13; 2021-06-27
salka fitness, A-13
  12:55 15:20 Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego dr Mateusz Rynkiewicz 2021-03-14; 2021-03-28; 2021-05-30
A 13:00 14:30 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz 2021-04-11; 2021-04-25; 2021-05-16
A 13:00 15:15 Trening funkcjonalny dr Ewa Skorupka 2021-02-28
  14:45 16:15 Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego dr Mateusz Rynkiewicz 2021-04-11
  14:45 17:10 Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego dr Mateusz Rynkiewicz 2021-04-25; 2021-05-16
  15:30 17:00 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko 2021-02-28; 2021-03-14; 2021-03-28
A 16:30 18:45 Statystyka dr Arkadiusz Kozioł 2021-04-11
A 18:00 20:15 Piłka siatkowa mgr Tomasz Paluch 2021-02-28; 2021-03-14; 2021-03-28
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-02-27 So A 18:00 20:15 Ergonomia i bezpieczeństwo w aktywności fizycznej dr Artur Wandycz
2021-02-27 So   15:35 17:50 Ergonomia i bezpieczeństwo w aktywności fizycznej dr Artur Wandycz
2021-02-27 So   08:00 10:15 Statystyka prof. dr hab. Roman Zmyślony
2021-02-27 So   10:30 12:45 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-02-28 Ni   10:30 12:45 Odnowa biologiczna dr Ewa Skorupka
2021-02-28 Ni A 13:00 15:15 Trening funkcjonalny dr Ewa Skorupka
2021-02-28 Ni   08:00 10:15 Odnowa biologiczna dr Ewa Skorupka
2021-02-28 Ni   15:30 17:00 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko
2021-02-28 Ni A 18:00 20:15 Piłka siatkowa mgr Tomasz Paluch
2021-03-13 So   10:30 12:45 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-03-13 So A 18:00 20:15 Ergonomia i bezpieczeństwo w aktywności fizycznej dr Artur Wandycz
2021-03-13 So   08:00 10:15 Statystyka prof. dr hab. Roman Zmyślony
2021-03-13 So   15:35 17:50 Ergonomia i bezpieczeństwo w aktywności fizycznej dr Artur Wandycz
2021-03-14 Ni   12:55 15:20 Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-03-14 Ni   08:00 10:15 Odnowa biologiczna dr Ewa Skorupka
2021-03-14 Ni A 18:00 20:15 Piłka siatkowa mgr Tomasz Paluch
2021-03-14 Ni A 10:30 12:45 Trening funkcjonalny dr Ewa Skorupka
2021-03-14 Ni   15:30 17:00 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko
2021-03-27 So A 18:00 20:15 Ergonomia i bezpieczeństwo w aktywności fizycznej dr Artur Wandycz
2021-03-27 So   15:35 17:50 Ergonomia i bezpieczeństwo w aktywności fizycznej dr Artur Wandycz
2021-03-27 So   08:00 10:15 Statystyka prof. dr hab. Roman Zmyślony
2021-03-27 So   10:30 12:45 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-03-28 Ni   08:00 10:15 Odnowa biologiczna mgr Jacek Dudzic
2021-03-28 Ni   12:55 15:20 Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-03-28 Ni A 18:00 20:15 Piłka siatkowa mgr Tomasz Paluch
2021-03-28 Ni A 10:30 12:45 Trening funkcjonalny dr Ewa Skorupka
2021-03-28 Ni   15:30 17:00 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko
2021-04-10 So B 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 18 A-8
2021-04-10 So A 13:15 15:30 Trening funkcjonalny dr Ewa Skorupka
sala fitness A-13
2021-04-10 So A 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 210 A-29
2021-04-10 So A 10:45 13:00 Piłka siatkowa mgr Tomasz Paluch
A-13 Hala Sportowa
2021-04-10 So   15:45 18:00 Odnowa biologiczna mgr Jacek Dudzic
2021-04-11 Ni A 16:30 18:45 Statystyka dr Arkadiusz Kozioł
2021-04-11 Ni A 13:00 14:30 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-04-11 Ni B 10:30 12:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
2021-04-11 Ni A 08:00 10:15 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
2021-04-11 Ni   14:45 16:15 Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-04-24 So   15:45 18:00 Odnowa biologiczna mgr Jacek Dudzic
2021-04-24 So B 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 18 A-8
2021-04-24 So A 13:15 15:30 Trening funkcjonalny dr Ewa Skorupka
sala fitness A-13
2021-04-24 So A 10:45 13:00 Piłka siatkowa mgr Tomasz Paluch
A-13 Hala Sportowa
2021-04-24 So A 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 210 A-29
2021-04-25 Ni B 10:30 12:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
2021-04-25 Ni A 13:00 14:30 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-04-25 Ni A 08:00 10:15 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
2021-04-25 Ni   14:45 17:10 Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-05-15 So A 10:45 13:00 Piłka siatkowa mgr Tomasz Paluch
A-13 Hala Sportowa
2021-05-15 So A 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 210 A-29
2021-05-15 So A 13:15 15:30 Trening funkcjonalny dr Ewa Skorupka
sala fitness A-13
2021-05-15 So B 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 18 A-8
2021-05-16 Ni A 13:00 14:30 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-05-16 Ni   14:45 17:10 Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-05-16 Ni B 10:30 12:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
2021-05-16 Ni A 08:00 10:15 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
2021-05-29 So A 13:30 15:00 Statystyka dr Arkadiusz Kozioł 214 A-8
2021-05-29 So B 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 18 A-8
2021-05-29 So A 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 210 A-29
2021-05-29 So A 10:45 13:00 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko
Hala i Stadion ul. Sulechowska
2021-05-29 So B 15:30 17:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
salka fitness, A-13
2021-05-30 Ni   10:30 12:45 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko
2021-05-30 Ni   12:55 15:20 Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego dr Mateusz Rynkiewicz
2021-06-12 So B 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 18 A-8
2021-06-12 So A 15:30 17:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
salka fitness, A-13
2021-06-12 So A 13:30 15:00 Statystyka dr Arkadiusz Kozioł 214 A-8
2021-06-12 So A 10:45 13:00 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko
Hala i Stadion ul. Sulechowska
2021-06-12 So A 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 210 A-29
2021-06-13 Ni B 11:30 13:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
salka fitness, A-13
2021-06-13 Ni A 09:00 11:15 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
salka fitness, A-13
2021-06-26 So A 13:30 15:00 Statystyka dr Arkadiusz Kozioł 214 A-8
2021-06-26 So A 15:15 17:30 Teoria i metodyka treningu sportowego dr Mateusz Rynkiewicz 214 A-8
2021-06-26 So A 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 210 A-29
2021-06-26 So A 10:45 13:00 Lekkoatletyka dr Grażyna Biczysko
Hala i Stadion ul. Sulechowska
2021-06-26 So B 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 18 A-8
2021-06-27 Ni B 11:30 13:45 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
salka fitness, A-13
2021-06-27 Ni A 09:00 11:15 Wychowanie fizyczne specjalne mgr Marta Dalecka
salka fitness, A-13

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.