Plan zajęć

11ARCH-PAU-SD

Architektura
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera architekta
semestr letni 2020/2021

Filtr:
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Wtorek
  09:15 10:50 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł DN
  11:00 12:30 Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski D
  12:45 14:10 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki DP
  12:45 14:20 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ DN
A 14:30 17:30 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki D
Środa
  11:00 12:35 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł DN
  11:05 12:30 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal DP
  12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal D
A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ D
Czwartek
  09:15 10:40 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza DP
  11:00 12:25 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza DP
  13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ D
A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ D
Piątek
  09:15 10:40 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska DP
  09:15 10:50 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ DN
A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ D
A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-04-20 Wt   09:15 10:50 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
2021-04-20 Wt   11:00 12:30 Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
2021-04-20 Wt   12:45 14:20 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-04-20 Wt A 14:30 17:30 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-04-21 Śr   11:00 12:35 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
2021-04-21 Śr   12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-04-21 Śr A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-04-22 Cz   13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-04-22 Cz A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-04-23 Pi   09:15 10:50 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-04-23 Pi A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-04-23 Pi A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-04-27 Wt   11:00 12:30 Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
2021-04-27 Wt   12:45 14:10 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-04-27 Wt A 14:30 17:30 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-04-28 Śr   11:05 12:30 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-04-28 Śr   12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-04-28 Śr A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-04-29 Cz   09:15 10:40 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-04-29 Cz   11:00 12:25 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-04-29 Cz   13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-04-29 Cz A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-04-30 Pi   09:15 10:40 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-04-30 Pi A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-04-30 Pi A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-05-04 Wt   09:15 10:50 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
2021-05-04 Wt   11:00 12:30 Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
2021-05-04 Wt   12:45 14:20 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-05-04 Wt A 14:30 17:30 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-05-05 Śr   11:00 12:35 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
2021-05-05 Śr   12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-05-05 Śr A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-05-06 Cz   13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-05-06 Cz A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-05-07 Pi   09:15 10:50 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-05-07 Pi A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-05-07 Pi A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-05-11 Wt   11:00 12:30 Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
2021-05-11 Wt   12:45 14:10 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-05-11 Wt A 14:30 17:30 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-05-12 Śr   11:05 12:30 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-05-12 Śr   12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-05-12 Śr A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-05-13 Cz   09:15 10:40 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-05-13 Cz   11:00 12:25 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-05-13 Cz   13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-05-13 Cz A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-05-14 Pi   09:15 10:40 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-05-14 Pi A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-05-14 Pi A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-05-18 Wt   09:15 10:50 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
2021-05-18 Wt   11:00 12:30 Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
2021-05-18 Wt   12:45 14:20 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-05-18 Wt A 14:30 17:30 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-05-19 Śr   11:00 12:35 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
2021-05-19 Śr   12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-05-19 Śr A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-05-20 Cz   13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-05-20 Cz A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-05-21 Pi   09:15 10:50 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-05-21 Pi A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-05-21 Pi A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-05-25 Wt   11:00 12:30 Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
2021-05-25 Wt   12:45 14:10 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-05-25 Wt A 14:30 17:30 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-05-26 Śr   11:05 12:30 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-05-26 Śr   12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-05-26 Śr A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-05-27 Cz   09:15 10:40 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-05-27 Cz   11:00 12:25 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-05-27 Cz   13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-05-27 Cz A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-05-28 Pi   09:15 10:40 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-05-28 Pi A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-05-28 Pi A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-06-01 Wt   13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-06-01 Wt A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-06-02 Śr   11:00 12:35 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
2021-06-02 Śr   12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-06-02 Śr A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-06-04 Pi   09:15 10:50 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-06-04 Pi A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-06-04 Pi A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-06-08 Wt   11:00 12:30 Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
2021-06-08 Wt   12:45 14:10 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-06-08 Wt A 14:30 17:30 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-06-09 Śr   11:05 12:30 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-06-09 Śr   12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-06-09 Śr A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-06-10 Cz   09:15 10:40 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-06-10 Cz   11:00 12:25 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-06-10 Cz   13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-06-10 Cz A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-06-11 Pi   09:15 10:40 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-06-11 Pi A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-06-11 Pi A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-06-15 Wt   09:15 10:50 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
2021-06-15 Wt   11:00 12:30 Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
2021-06-15 Wt   12:45 14:20 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-06-15 Wt A 14:30 17:30 Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa (projekt główny) mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki
2021-06-16 Śr   11:00 12:35 Zaawansowane systemy instalacyjne prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
2021-06-16 Śr   12:45 14:15 Ergonomia prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2021-06-16 Śr A 14:30 16:00 Ochrona zabytków I (projekt uzupełniający) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
2021-06-17 Cz   09:15 10:40 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-06-17 Cz   11:00 12:25 Prawo planistyczne mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
2021-06-17 Cz   13:00 13:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-06-17 Cz A 14:00 14:45 Metodyka pracy naukowej dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ
2021-06-18 Pi   09:15 10:40 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
2021-06-18 Pi A 11:00 12:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe (projekt uzupełniający) dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
2021-06-18 Pi A 12:45 15:00 Projektowanie urbanistyczne I - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt główny) dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.