Plan zajęć

Erasmus

WFiA - oferta ERASMUS
stacjonarne / pierwszego stopnia
semestr letni 2020/2021

Filtr:
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski D
MP 09:15 10:45 Analiza matematyczna II prof. dr hab. Andrzej Maciejewski D
AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński D
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński D
Wtorek
AV 07:30 09:00 Modelowanie zjawisk w przyrodzie prof. dr hab. Mirosław Dudek D
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek D
JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek D
Środa
MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński D
IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ D
JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek D
MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński D
AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak D
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ D
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz D
JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo D
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz D
Czwartek
JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ D
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29 D
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej D
Piątek
IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko D
AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ D
AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ D
AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek D
Nieregularne
MP,OK     Plasma Astrophysics dr Andrey Timokhin, prof. UZ D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-04-19 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-04-19 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-04-19 Po MP 09:15 10:45 Analiza matematyczna II prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-04-19 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-04-19 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-04-19 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-04-19 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-04-20 Wt AV 07:30 09:00 Modelowanie zjawisk w przyrodzie prof. dr hab. Mirosław Dudek
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-04-20 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-20 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-20 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-20 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-20 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-20 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-20 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-20 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-20 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-21 Śr MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński
2021-04-21 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-04-21 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-04-21 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-21 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-21 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-21 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-04-21 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-04-21 Śr AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-04-21 Śr JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-21 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-21 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-21 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-21 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-21 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-21 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-21 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-21 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-22 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-22 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-22 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-04-22 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-04-22 Cz JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej
2021-04-23 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-04-23 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-23 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-26 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-04-26 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-04-26 Po MP 09:15 10:45 Analiza matematyczna II prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-04-26 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-04-26 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-04-26 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-04-26 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-04-27 Wt AV 07:30 09:00 Modelowanie zjawisk w przyrodzie prof. dr hab. Mirosław Dudek
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-04-27 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-27 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-27 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-27 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-27 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-27 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-27 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-27 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-27 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-28 Śr MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński
2021-04-28 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-04-28 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-04-28 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-28 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-28 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-04-28 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-04-28 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-04-28 Śr AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-04-28 Śr JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-28 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-28 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-28 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-28 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-28 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-28 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-28 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-28 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-04-29 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-29 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-04-29 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-04-29 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-04-29 Cz JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej
2021-04-30 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-04-30 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-04-30 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-04 Wt AV 07:30 09:00 Modelowanie zjawisk w przyrodzie prof. dr hab. Mirosław Dudek
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-05-04 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-04 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-04 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-04 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-04 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-04 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-04 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-04 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-04 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-05 Śr MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński
2021-05-05 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-05-05 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-05-05 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-05 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-05 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-05 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-05-05 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-05-05 Śr AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-05-05 Śr JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-05 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-05 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-05 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-05 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-05 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-05 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-05 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-05 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-06 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-06 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-06 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-05-06 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-05-06 Cz JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej
2021-05-07 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-05-07 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-07 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-10 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-10 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-10 Po MP 09:15 10:45 Analiza matematyczna II prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-10 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-10 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-10 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-05-10 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-05-11 Wt AV 07:30 09:00 Modelowanie zjawisk w przyrodzie prof. dr hab. Mirosław Dudek
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-05-11 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-11 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-11 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-11 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-11 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-11 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-11 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-11 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-11 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-12 Śr MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński
2021-05-12 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-05-12 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-05-12 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-12 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-12 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-12 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-05-12 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-05-12 Śr AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-05-12 Śr JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-12 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-12 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-12 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-12 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-12 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-12 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-12 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-12 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-13 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-13 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-13 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-05-13 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-05-13 Cz JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej
2021-05-14 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-05-14 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-14 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-17 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-17 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-17 Po MP 09:15 10:45 Analiza matematyczna II prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-17 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-17 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-17 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-05-17 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-05-18 Wt AV 07:30 09:00 Modelowanie zjawisk w przyrodzie prof. dr hab. Mirosław Dudek
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-05-18 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-18 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-18 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-18 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-18 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-18 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-18 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-18 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-18 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-19 Śr MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński
2021-05-19 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-05-19 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-05-19 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-19 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-19 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-19 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-05-19 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-05-19 Śr AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-05-19 Śr JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-19 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-19 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-19 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-19 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-19 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-19 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-19 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-19 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-20 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-20 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-20 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-05-20 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-05-20 Cz JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej
2021-05-21 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-05-21 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-21 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-24 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-24 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-24 Po MP 09:15 10:45 Analiza matematyczna II prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-24 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-24 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-24 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-05-24 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-05-25 Wt AV 07:30 09:00 Modelowanie zjawisk w przyrodzie prof. dr hab. Mirosław Dudek
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-05-25 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-25 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-25 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-25 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-25 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-25 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-25 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-25 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-25 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-26 Śr MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński
2021-05-26 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-05-26 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-05-26 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-26 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-26 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-05-26 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-05-26 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-05-26 Śr AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-05-26 Śr JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-26 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-26 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-26 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-26 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-26 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-26 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-26 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-26 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-05-27 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-27 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-05-27 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-05-27 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-05-27 Cz JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej
2021-05-28 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-05-28 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-28 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-05-31 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-31 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-31 Po MP 09:15 10:45 Analiza matematyczna II prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-05-31 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-31 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-05-31 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-05-31 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-06-01 Wt JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-01 Wt JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-01 Wt AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-06-01 Wt AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-06-01 Wt JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej
2021-06-02 Śr MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński
2021-06-02 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-06-02 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-06-02 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-02 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-02 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-02 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-06-02 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-06-02 Śr AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-06-02 Śr JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-02 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-02 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-02 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-02 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-02 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-02 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-02 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-02 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-04 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-06-04 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-04 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-07 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-06-07 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-06-07 Po MP 09:15 10:45 Analiza matematyczna II prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-06-07 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-06-07 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-06-07 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-06-07 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-06-08 Wt AV 07:30 09:00 Modelowanie zjawisk w przyrodzie prof. dr hab. Mirosław Dudek
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-06-08 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-08 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-08 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-08 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-08 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-08 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-08 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-08 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-08 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-09 Śr MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński
2021-06-09 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-06-09 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-06-09 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-09 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-09 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-09 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-06-09 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-06-09 Śr AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-06-09 Śr JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-09 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-09 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-09 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-09 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-09 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-09 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-09 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-09 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-10 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-10 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-10 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-06-10 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-06-10 Cz JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej
2021-06-11 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-06-11 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-11 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-14 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-06-14 Po MP,NV 07:30 09:00 Mechanika klasyczna i relatywistyczna prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-06-14 Po MP 09:15 10:45 Analiza matematyczna II prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
2021-06-14 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-06-14 Po AV,IM 13:15 14:45 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński
demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
2021-06-14 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-06-14 Po AV,IM 15:00 17:30 Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna/Podstawy fizyki IV - Optyka, fizyka wspólczesna prof. dr hab. Wiesław Leoński
2021-06-15 Wt AV 07:30 09:00 Modelowanie zjawisk w przyrodzie prof. dr hab. Mirosław Dudek
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-06-15 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-15 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-15 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-15 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-15 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-15 Wt AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Elektrodynamika prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-15 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-15 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-15 Wt JP,NV,OK 14:15 15:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-16 Śr MP 08:15 10:45 Analiza matematyczna II dr Wojciech Szumiński
2021-06-16 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-06-16 Śr IM,MP 09:15 10:45 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
2021-06-16 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-16 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-16 Śr JP,NV,OK 09:15 10:45 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki prof. dr Zbigniew Ficek
2021-06-16 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-06-16 Śr MP,NV 11:00 12:30 Mechanika klasyczna i relatywistyczna dr Wojciech Szumiński
2021-06-16 Śr AV 13:00 14:30 Modelowanie zjawisk w przyrodzie dr Wiktor Wolak
Zajęcia dla Fizyki Komputerowej
2021-06-16 Śr JP 13:15 14:45 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-16 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-16 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-16 Śr AV,IM,OK 15:15 16:45 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-16 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-16 Śr JP,MP 15:30 17:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr Michał Żejmo
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-16 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-16 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-16 Śr AV,IM,OK 17:00 18:30 Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych dr inż. Piotr Mróz
2021-06-17 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-17 Cz JP,MP 09:15 10:45 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
zajęcia dla specjalności Astrofizyka Komputerowa
2021-06-17 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-06-17 Cz AV,IM 10:00 12:15 Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna/Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna dr Ihor Kindrat 104 A-29
w marcu zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny
2021-06-17 Cz JP 11:00 12:30 Wykład monograficzny II prof. dr hab. Piotr Rozmej
2021-06-18 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-06-18 Pi IM,MP 07:30 09:00 Fizyka gwiazd i materii rozproszonej dr Karolina Rożko
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 09:15 10:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 11:15 12:45 Quantum physics dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
2021-06-18 Pi AV,IM,JP,MP,NV,OK 13:00 14:30 Elektrodynamika dr Krzysztof Dudek
  Nr MP,OK     Plasma Astrophysics dr Andrey Timokhin, prof. UZ

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.