Plan zajęć

11PED-EPiW-ND

Pedagogika / Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  08:00 10:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej dr Iwona Kopaczyńska 231 A-16 2022-01-29
  10:30 12:45 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 138 A-16 2022-01-29
sem.2 13:00 15:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 231 A-16 2022-01-29
sem.1 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 2022-01-29
lab.2 18:00 20:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 2022-01-29
Niedziela
sem.3 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16 2022-01-23
  08:00 10:15 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 48 A-16 2022-01-30
zajęcia z 06.11.2021
  10:00 11:30 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 2022-02-06
  10:00 11:30 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 2022-02-20
II termin
lab.1 10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16 2022-01-23
lab.2 10:30 12:45 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16 2022-01-23
lab.1 13:00 15:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16 2022-01-23
lab.2 15:30 17:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16 2022-01-23
  17:01 18:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 8 A-16 2022-02-13
sem.1 18:00 20:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 2022-01-23
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2022-01-23 Ni sem.3 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2022-01-23 Ni lab.1 10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2022-01-23 Ni lab.2 10:30 12:45 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2022-01-23 Ni lab.1 13:00 15:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2022-01-23 Ni lab.2 15:30 17:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2022-01-23 Ni sem.1 18:00 20:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16
2022-01-29 So   08:00 10:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej dr Iwona Kopaczyńska 231 A-16
2022-01-29 So   10:30 12:45 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 138 A-16
2022-01-29 So sem.2 13:00 15:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 231 A-16
2022-01-29 So sem.1 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16
2022-01-29 So lab.2 18:00 20:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2022-01-30 Ni   08:00 10:15 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 48 A-16
zajęcia z 06.11.2021
2022-02-06 Ni   10:00 11:30 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-02-13 Ni   17:01 18:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 8 A-16
2022-02-20 Ni   10:00 11:30 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
II termin