Plan zajęć

11PED-PiS-NP

Pedagogika / Poradnictwo i socjoterapia
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Piątek
  15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara 2021-11-05; 2021-11-19; 2021-12-03; 2021-12-17
Sobota
  08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2021-10-02; 2021-10-16; 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
  10:30 12:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 2021-10-02; 2021-11-06; 2021-12-04
  10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2021-10-16; 2021-11-20; 2021-12-18
  13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 2021-10-02; 2021-10-16; 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
  15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 2021-10-02; 2021-10-16; 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
  18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara 2021-10-02; 2021-10-16; 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
Niedziela
  13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 2021-10-03; 2021-10-17; 2021-11-07; 2021-11-21; 2021-12-05; 2021-12-19
Nieregularne
LAB1     Metodyka pracy z grupą dr Ewa Szumigraj WNS-N
LAB1     Trening interpersonalny dr Ewa Szumigraj WNS-N
      Komunikacja społeczna dr Daria Zielińska-Pękał WNS-N
      Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło WNS-N
      Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska WNS-N
      Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027a A-16 WNS-N
      Teoretyczne podstawy wychowania dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 WNS-N
      Wstęp do pedagogiki dr Anita Famuła-Jurczak WNS-N
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-02 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-10-02 So   10:30 12:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
2021-10-02 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-10-02 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-10-02 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-10-03 Ni   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-10-16 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-10-16 So   10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-10-16 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-10-16 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-10-16 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-10-17 Ni   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-05 Pi   15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-06 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-06 So   10:30 12:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
2021-11-06 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-06 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-06 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-07 Ni   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-19 Pi   15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-20 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-20 So   10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-20 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-20 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-20 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-21 Ni   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-12-03 Pi   15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-04 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-04 So   10:30 12:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
2021-12-04 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-12-04 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-04 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-05 Ni   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-12-17 Pi   15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-18 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-18 So   10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-18 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-12-18 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-18 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-19 Ni   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
  Nr       Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027a A-16
  Nr       Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska
  Nr       Komunikacja społeczna dr Daria Zielińska-Pękał
  Nr LAB1     Metodyka pracy z grupą dr Ewa Szumigraj
  Nr       Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło
  Nr       Teoretyczne podstawy wychowania dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
  Nr LAB1     Trening interpersonalny dr Ewa Szumigraj
  Nr       Wstęp do pedagogiki dr Anita Famuła-Jurczak