Plan zajęć

11PED-RzPK-NP

Pedagogika / Resocjalizacja z prewencją kryminalną
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Piątek
  15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara 2021-11-05; 2021-11-19; 2021-12-03; 2021-12-17
Sobota
  08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
  10:20 12:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 2021-11-06; 2021-12-04
  10:30 12:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16 2022-01-15
  10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 2022-01-29
  10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2021-11-20; 2021-12-18
  13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
  13:00 15:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 48 A-16 2022-01-15
  13:00 15:15 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16 2022-01-29
  15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
  15:30 17:45 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 48 A-16 2022-01-15; 2022-01-29
  18:00 20:15 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16 2022-01-15
  18:00 20:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 48 A-16 2022-01-29
  18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
Niedziela
  08:00 10:15 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska 48 A-16 2021-11-07; 2021-12-05
  08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda P104 A-16 2021-11-21; 2021-12-19; 2022-01-16
  10:30 12:45 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska 48 A-16 2021-11-21
  10:30 12:45 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 48 A-16 2021-11-07; 2021-12-05; 2022-01-16
  10:30 12:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16 2021-12-19
  13:00 15:15 Wstęp do pedagogiki dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 2021-12-05
  13:00 15:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda P4 A-16 2021-11-07
  13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 31 A-16 2022-01-16
  13:10 15:25 Teoretyczne podstawy wychowania dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 2021-11-21
  15:30 17:45 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda P104 A-16 2022-01-16
  15:30 17:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 31 A-16 2021-11-07; 2021-11-21; 2021-12-05; 2021-12-19
  18:00 20:15 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda P104 A-16 2021-12-05; 2021-12-19
  18:00 20:15 Wstęp do pedagogiki dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 2021-11-07
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-11-05 Pi   15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-06 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-06 So   10:20 12:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
2021-11-06 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-06 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-06 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-07 Ni   08:00 10:15 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska 48 A-16
2021-11-07 Ni   10:30 12:45 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 48 A-16
2021-11-07 Ni   13:00 15:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda P4 A-16
2021-11-07 Ni   15:30 17:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 31 A-16
2021-11-07 Ni   18:00 20:15 Wstęp do pedagogiki dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-11-19 Pi   15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-20 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-20 So   10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-20 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-20 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-20 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-21 Ni   08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda P104 A-16
2021-11-21 Ni   10:30 12:45 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska 48 A-16
2021-11-21 Ni   13:10 15:25 Teoretyczne podstawy wychowania dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-11-21 Ni   15:30 17:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 31 A-16
2021-12-03 Pi   15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-04 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-04 So   10:20 12:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
2021-12-04 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-12-04 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-04 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-05 Ni   08:00 10:15 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska 48 A-16
2021-12-05 Ni   10:30 12:45 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 48 A-16
2021-12-05 Ni   13:00 15:15 Wstęp do pedagogiki dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-12-05 Ni   15:30 17:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 31 A-16
2021-12-05 Ni   18:00 20:15 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda P104 A-16
2021-12-17 Pi   15:30 17:45 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-18 So   08:00 10:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-18 So   10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-18 So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-12-18 So   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-18 So   18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-19 Ni   08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda P104 A-16
2021-12-19 Ni   10:30 12:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16
2021-12-19 Ni   15:30 17:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 31 A-16
2021-12-19 Ni   18:00 20:15 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda P104 A-16
2022-01-15 So   10:30 12:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16
2022-01-15 So   13:00 15:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 48 A-16
2022-01-15 So   15:30 17:45 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 48 A-16
2022-01-15 So   18:00 20:15 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2022-01-16 Ni   08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda P104 A-16
2022-01-16 Ni   10:30 12:45 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 48 A-16
2022-01-16 Ni   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 31 A-16
2022-01-16 Ni   15:30 17:45 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda P104 A-16
2022-01-29 So   10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2022-01-29 So   13:00 15:15 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16
2022-01-29 So   15:30 17:45 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 48 A-16
2022-01-29 So   18:00 20:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 48 A-16