Plan zajęć

11PED-RzTS-ND

Pedagogika / Resocjalizacja z terapią specjalistyczną
niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć