Plan zajęć

11PED-RzTS-ND

Pedagogika / Resocjalizacja z terapią specjalistyczną
niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Piątek
  15:30 17:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 2021-11-26; 2022-01-07; 2022-01-21
  18:00 20:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 2021-11-26; 2022-01-07; 2022-01-21
Sobota
  08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16 2022-01-29
  08:00 10:15 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 20 A-16 2021-11-06; 2021-12-11
  10:30 12:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16 2021-11-06; 2022-01-29
  10:30 12:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16 2021-12-11
  13:00 15:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16 2021-11-06
  13:00 15:15 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 34 A-16 2021-12-11
  13:00 15:15 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2021-11-27; 2022-01-08; 2022-01-22
  13:00 15:15 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 138 A-16 2022-01-29
  15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 34 A-16 2021-12-11
  15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji dr Iwona Banach 2021-11-27; 2022-01-08; 2022-01-22
  18:00 20:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16 2021-12-11
Niedziela
  08:00 10:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16 2022-01-23
  08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16 2022-01-09
  10:30 12:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 2021-11-07
  10:30 12:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16 2022-01-09
  10:30 12:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16 2022-01-23
  13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji dr Iwona Banach 20 A-16 2022-01-09
  13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji dr Iwona Banach 11 A-16 2021-11-28
  13:00 15:15 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16 2022-01-23
  13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16 2021-11-07
  15:30 17:45 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16 2021-11-07
  15:30 17:45 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 34 A-16 2021-11-28
  18:00 20:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 2022-01-23
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-11-06 So   08:00 10:15 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 20 A-16
2021-11-06 So   10:30 12:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16
2021-11-06 So   13:00 15:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16
2021-11-07 Ni   10:30 12:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2021-11-07 Ni   13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-11-07 Ni   15:30 17:45 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-11-26 Pi   15:30 17:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-26 Pi   18:00 20:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-11-27 So   13:00 15:15 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-27 So   15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji dr Iwona Banach
2021-11-28 Ni   13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji dr Iwona Banach 11 A-16
2021-11-28 Ni   15:30 17:45 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 34 A-16
2021-12-11 So   08:00 10:15 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 20 A-16
2021-12-11 So   10:30 12:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16
2021-12-11 So   13:00 15:15 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 34 A-16
2021-12-11 So   15:30 17:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 34 A-16
2021-12-11 So   18:00 20:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2022-01-07 Pi   15:30 17:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-07 Pi   18:00 20:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-08 So   13:00 15:15 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-08 So   15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji dr Iwona Banach
2022-01-09 Ni   08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16
2022-01-09 Ni   10:30 12:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16
2022-01-09 Ni   13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji dr Iwona Banach 20 A-16
2022-01-21 Pi   15:30 17:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-21 Pi   18:00 20:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-22 So   13:00 15:15 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-22 So   15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji dr Iwona Banach
2022-01-23 Ni   08:00 10:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2022-01-23 Ni   10:30 12:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16
2022-01-23 Ni   13:00 15:15 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16
2022-01-23 Ni   18:00 20:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2022-01-29 So   08:00 10:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16
2022-01-29 So   10:30 12:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16
2022-01-29 So   13:00 15:15 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 138 A-16