Plan zajęć

21PED-RESO-NP

Pedagogika / Resocjalizacja z prewencją kryminalną
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć