Plan zajęć

21PED-RESO-NP

Pedagogika / Resocjalizacja z prewencją kryminalną
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Piątek
  15:30 17:45 Psychologia społeczna i wychowania dr Anna Mróz P102 A-16 WNS-N
  18:00 20:15 Psychologia społeczna i wychowania dr Anna Mróz P102 A-16 2022-01-14
Sobota
  08:00 10:15 Pedagogika rodziny dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16 2021-11-20; 2021-12-18; 2022-01-15; 2022-01-29
  08:00 10:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16 2021-11-06; 2021-12-04
  10:30 12:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 31 A-16 2022-01-29
  10:30 12:45 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16 2022-01-15
  10:30 12:45 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
  13:00 15:15 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16 2022-01-15
  13:00 15:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16 2022-01-29
  13:00 17:45 Język angielski II mgr Beata Burchardt P2 A-16 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
  13:00 17:45 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 31 A-16 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04; 2021-12-18
  15:30 17:45 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj P3 A-16 2022-01-29
  15:30 17:45 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 20 A-16 2022-01-15
  18:00 20:15 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 29 A-16 2022-01-15; 2022-01-29
  18:00 20:15 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk P104 A-16 2021-11-06
  18:00 20:15 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16 2021-12-04
  18:00 20:15 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16 2021-12-18
  18:00 20:15 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj P104 A-16 2021-11-20
Niedziela
  08:00 10:15 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 31 A-16 2021-11-07; 2021-11-21; 2021-12-05; 2021-12-19; 2022-01-16
  10:30 12:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda P104 A-16 2021-11-21; 2021-12-19
  10:30 12:45 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda P104 A-16 2021-12-05
  10:30 12:45 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16 2021-11-07
  10:30 12:45 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk P104 A-16 2022-01-16
  13:00 15:15 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 20 A-16 2021-12-05
  13:00 15:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda P104 A-16 2021-11-21; 2021-12-19; 2022-01-16
  13:00 15:15 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16 2021-11-07
  15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16 2021-12-19; 2022-01-16
  15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16 2021-11-07; 2021-11-21; 2021-12-05
  18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16 2021-11-07; 2021-11-21; 2021-12-05; 2021-12-19; 2022-01-16
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-11-05 Pi   15:30 17:45 Psychologia społeczna i wychowania dr Anna Mróz P102 A-16
2021-11-06 So   08:00 10:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-11-06 So   10:30 12:45 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-11-06 So   13:00 17:45 Język angielski II mgr Beata Burchardt P2 A-16
2021-11-06 So   13:00 17:45 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 31 A-16
2021-11-06 So   18:00 20:15 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk P104 A-16
2021-11-07 Ni   08:00 10:15 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 31 A-16
2021-11-07 Ni   10:30 12:45 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16
2021-11-07 Ni   13:00 15:15 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16
2021-11-07 Ni   15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2021-11-07 Ni   18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2021-11-19 Pi   15:30 17:45 Psychologia społeczna i wychowania dr Anna Mróz P102 A-16
2021-11-20 So   08:00 10:15 Pedagogika rodziny dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-11-20 So   10:30 12:45 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-11-20 So   13:00 17:45 Język angielski II mgr Beata Burchardt P2 A-16
2021-11-20 So   13:00 17:45 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 31 A-16
2021-11-20 So   18:00 20:15 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj P104 A-16
2021-11-21 Ni   08:00 10:15 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 31 A-16
2021-11-21 Ni   10:30 12:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda P104 A-16
2021-11-21 Ni   13:00 15:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda P104 A-16
2021-11-21 Ni   15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2021-11-21 Ni   18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2021-12-03 Pi   15:30 17:45 Psychologia społeczna i wychowania dr Anna Mróz P102 A-16
2021-12-04 So   08:00 10:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-12-04 So   10:30 12:45 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-12-04 So   13:00 17:45 Język angielski II mgr Beata Burchardt P2 A-16
2021-12-04 So   13:00 17:45 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 31 A-16
2021-12-04 So   18:00 20:15 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2021-12-05 Ni   08:00 10:15 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 31 A-16
2021-12-05 Ni   10:30 12:45 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda P104 A-16
2021-12-05 Ni   13:00 15:15 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 20 A-16
2021-12-05 Ni   15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2021-12-05 Ni   18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2021-12-17 Pi   15:30 17:45 Psychologia społeczna i wychowania dr Anna Mróz P102 A-16
2021-12-18 So   08:00 10:15 Pedagogika rodziny dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-12-18 So   10:30 12:45 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-12-18 So   13:00 17:45 Język angielski II mgr Beata Burchardt P2 A-16
2021-12-18 So   13:00 17:45 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 31 A-16
2021-12-18 So   18:00 20:15 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16
2021-12-19 Ni   08:00 10:15 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 31 A-16
2021-12-19 Ni   10:30 12:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda P104 A-16
2021-12-19 Ni   13:00 15:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda P104 A-16
2021-12-19 Ni   15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2021-12-19 Ni   18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2022-01-14 Pi   15:30 17:45 Psychologia społeczna i wychowania dr Anna Mróz P102 A-16
2022-01-14 Pi   18:00 20:15 Psychologia społeczna i wychowania dr Anna Mróz P102 A-16
2022-01-15 So   08:00 10:15 Pedagogika rodziny dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2022-01-15 So   10:30 12:45 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16
2022-01-15 So   13:00 15:15 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 11 A-16
2022-01-15 So   15:30 17:45 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 20 A-16
2022-01-15 So   18:00 20:15 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2022-01-16 Ni   08:00 10:15 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 31 A-16
2022-01-16 Ni   10:30 12:45 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk P104 A-16
2022-01-16 Ni   13:00 15:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda P104 A-16
2022-01-16 Ni   15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2022-01-16 Ni   18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2022-01-28 Pi   15:30 17:45 Psychologia społeczna i wychowania dr Anna Mróz P102 A-16
2022-01-29 So   08:00 10:15 Pedagogika rodziny dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2022-01-29 So   10:30 12:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 31 A-16
2022-01-29 So   13:00 15:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna P2 A-16
2022-01-29 So   15:30 17:45 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj P3 A-16
2022-01-29 So   18:00 20:15 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 29 A-16