Plan zajęć

31PED-RESO-NP

Pedagogika / Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć