Plan zajęć

11PED-LOG-SP

Pedagogika / Logopedia i terapia pedagogiczna
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć