Plan zajęć

11PED-LOG-SD

Pedagogika / Logopedia
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Wtorek
  09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16 D
  11:25 13:00 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 409 A-16 DP
  11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16 DN
  15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16 DN
  15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16 DP
  16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16 D
Środa
  08:00 09:25 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16 DN
  09:45 11:10 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16 DN
  11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej mgr Grzegorz Hryniewicz 439 A-16 DN
Czwartek
  13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16 DP
  15:00 16:35 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16 DP
  16:40 18:15 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16 DP
Piątek
  09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski DP
  09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
  11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak DP
  11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ DN
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-28 Cz   13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-10-28 Cz   15:00 16:35 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-10-28 Cz   16:40 18:15 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-10-29 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-10-29 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2021-11-02 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2021-11-02 Wt   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-11-02 Wt   15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2021-11-02 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-11-03 Śr   08:00 09:25 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-11-03 Śr   09:45 11:10 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-11-03 Śr   11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej mgr Grzegorz Hryniewicz 439 A-16
2021-11-05 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-05 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-09 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2021-11-09 Wt   11:25 13:00 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 409 A-16
2021-11-09 Wt   15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-11-09 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-11-12 Pi   13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-11-12 Pi   15:00 16:35 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-11-12 Pi   16:40 18:15 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-11-16 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2021-11-16 Wt   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-11-16 Wt   15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2021-11-16 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-11-17 Śr   08:00 09:25 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-11-17 Śr   09:45 11:10 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-11-17 Śr   11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej mgr Grzegorz Hryniewicz 439 A-16
2021-11-19 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-19 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-23 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2021-11-23 Wt   11:25 13:00 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 409 A-16
2021-11-23 Wt   15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-11-23 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-11-25 Cz   13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-11-25 Cz   15:00 16:35 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-11-25 Cz   16:40 18:15 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-11-26 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-11-26 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2021-11-30 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2021-11-30 Wt   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-11-30 Wt   15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2021-11-30 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-12-01 Śr   08:00 09:25 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-12-01 Śr   09:45 11:10 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-12-01 Śr   11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej mgr Grzegorz Hryniewicz 439 A-16
2021-12-03 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-03 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-07 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2021-12-07 Wt   11:25 13:00 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 409 A-16
2021-12-07 Wt   15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-12-07 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-12-09 Cz   13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-12-09 Cz   15:00 16:35 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-12-09 Cz   16:40 18:15 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-12-10 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-10 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2021-12-14 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2021-12-14 Wt   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-12-14 Wt   15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2021-12-14 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2021-12-15 Śr   08:00 09:25 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-12-15 Śr   09:45 11:10 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-12-15 Śr   11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej mgr Grzegorz Hryniewicz 439 A-16
2021-12-17 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-17 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-21 Wt   13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-12-21 Wt   15:00 16:35 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-12-21 Wt   16:40 18:15 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-12-22 Śr   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-22 Śr   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2022-01-04 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2022-01-04 Wt   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2022-01-04 Wt   15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2022-01-04 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2022-01-05 Śr   08:00 09:25 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2022-01-05 Śr   09:45 11:10 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2022-01-05 Śr   11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej mgr Grzegorz Hryniewicz 439 A-16
2022-01-11 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2022-01-11 Wt   11:25 13:00 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 409 A-16
2022-01-11 Wt   15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2022-01-11 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2022-01-13 Cz   13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2022-01-13 Cz   15:00 16:35 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2022-01-13 Cz   16:40 18:15 Fonetyka akustyczna i wizualna prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2022-01-14 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-14 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2022-01-18 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2022-01-18 Wt   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2022-01-18 Wt   15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2022-01-18 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2022-01-19 Śr   08:00 09:25 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2022-01-19 Śr   09:45 11:10 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2022-01-19 Śr   11:25 13:00 Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej mgr Grzegorz Hryniewicz 439 A-16
2022-01-21 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-21 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-25 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2022-01-25 Wt   11:25 13:00 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 409 A-16
2022-01-25 Wt   15:00 16:35 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2022-01-25 Wt   16:45 18:15 Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych mgr Agnieszka Prodyus 439 A-16
2022-01-28 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-28 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ