Plan zajęć

11PED-POWiP-SD

Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Wtorek
  11:25 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16 DP
  11:35 13:00 Pedagogika specjalna dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 36 A-16 DN
  13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16 DP
W dniu 26.10.2021 zajęcia z dr N. Gumińską zostają odwołane
  13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16 DN
  15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16 D
  16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16 DN
Środa
  08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce dr Krzysztof Zajdel 419 A-16 DN
  08:00 09:35 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16 DP
  09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 D
  13:10 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 DP
  13:15 14:40 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16 DN
  15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16 DN
Piątek
  09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski DP
  09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
  11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak DP
  11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ DN
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-27 Śr   08:00 09:35 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-10-27 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-10-27 Śr   13:10 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2021-10-29 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-10-29 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2021-11-02 Wt   11:35 13:00 Pedagogika specjalna dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 36 A-16
2021-11-02 Wt   13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
2021-11-02 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2021-11-02 Wt   16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2021-11-03 Śr   08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce dr Krzysztof Zajdel 419 A-16
2021-11-03 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-11-03 Śr   13:15 14:40 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-11-03 Śr   15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-11-05 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-05 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-09 Wt   11:25 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-11-09 Wt   13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
W dniu 26.10.2021 zajęcia z dr N. Gumińską zostają odwołane
2021-11-09 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2021-11-10 Śr   08:00 09:35 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-11-10 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-11-10 Śr   13:10 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2021-11-16 Wt   11:35 13:00 Pedagogika specjalna dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 36 A-16
2021-11-16 Wt   13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
2021-11-16 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2021-11-16 Wt   16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2021-11-17 Śr   08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce dr Krzysztof Zajdel 419 A-16
2021-11-17 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-11-17 Śr   13:15 14:40 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-11-17 Śr   15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-11-19 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-19 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-23 Wt   11:25 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-11-23 Wt   13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
W dniu 26.10.2021 zajęcia z dr N. Gumińską zostają odwołane
2021-11-23 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2021-11-24 Śr   08:00 09:35 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-11-24 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-11-24 Śr   13:10 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2021-11-26 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-11-26 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2021-11-30 Wt   11:35 13:00 Pedagogika specjalna dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 36 A-16
2021-11-30 Wt   13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
2021-11-30 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2021-11-30 Wt   16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2021-12-01 Śr   08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce dr Krzysztof Zajdel 419 A-16
2021-12-01 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-12-01 Śr   13:15 14:40 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-12-01 Śr   15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-12-03 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-03 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-07 Wt   11:25 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-12-07 Wt   13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
W dniu 26.10.2021 zajęcia z dr N. Gumińską zostają odwołane
2021-12-07 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2021-12-08 Śr   08:00 09:35 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-12-08 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-12-08 Śr   13:10 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2021-12-10 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-10 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2021-12-14 Wt   11:35 13:00 Pedagogika specjalna dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 36 A-16
2021-12-14 Wt   13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
2021-12-14 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2021-12-14 Wt   16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2021-12-15 Śr   08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce dr Krzysztof Zajdel 419 A-16
2021-12-15 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-12-15 Śr   13:15 14:40 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-12-15 Śr   15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-12-17 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-17 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-22 Śr   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-22 Śr   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2022-01-04 Wt   11:35 13:00 Pedagogika specjalna dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 36 A-16
2022-01-04 Wt   13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
2022-01-04 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2022-01-04 Wt   16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2022-01-05 Śr   08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce dr Krzysztof Zajdel 419 A-16
2022-01-05 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2022-01-05 Śr   13:15 14:40 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2022-01-05 Śr   15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2022-01-11 Wt   11:25 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2022-01-11 Wt   13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
W dniu 26.10.2021 zajęcia z dr N. Gumińską zostają odwołane
2022-01-11 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2022-01-12 Śr   08:00 09:35 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2022-01-12 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2022-01-12 Śr   13:10 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2022-01-14 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-14 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2022-01-18 Wt   11:35 13:00 Pedagogika specjalna dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 36 A-16
2022-01-18 Wt   13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
2022-01-18 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2022-01-18 Wt   16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2022-01-19 Śr   08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce dr Krzysztof Zajdel 419 A-16
2022-01-19 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2022-01-19 Śr   13:15 14:40 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2022-01-19 Śr   15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2022-01-21 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-21 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-25 Wt   11:25 13:00 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2022-01-25 Wt   13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka dr Natalia Gumińska 311 A-16
W dniu 26.10.2021 zajęcia z dr N. Gumińską zostają odwołane
2022-01-25 Wt   15:00 16:30 Pedagogika specjalna dr Natalia Gumińska 20 A-16
2022-01-26 Śr   08:00 09:35 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2022-01-26 Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2022-01-26 Śr   13:10 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2022-01-28 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-28 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ