Plan zajęć

11PED-PSiS-SD

Pedagogika / Pomoc społeczna i socjoterapia
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Wtorek
  09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16 D
  13:10 14:45 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16 DP
  13:20 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 DN
  15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 324 A-16 DP
Środa
  08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16 D
  09:40 11:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16 DP
  09:45 11:10 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16 DN
Czwartek
  09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16 DP
  11:25 13:00 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16 DP
  13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16 D
  15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16 D
Piątek
  09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski DP
  09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
  11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak DP
  11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ DN
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-27 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-10-27 Śr   09:40 11:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-10-28 Cz   09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-10-28 Cz   11:25 13:00 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-10-28 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-10-28 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2021-10-29 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-10-29 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2021-11-02 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-02 Wt   13:20 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2021-11-03 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-11-03 Śr   09:45 11:10 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-11-04 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-04 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2021-11-05 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-05 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-09 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-09 Wt   13:10 14:45 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-11-09 Wt   15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-11-10 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-11-10 Śr   09:40 11:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-11-12 Pi   09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-11-12 Pi   11:25 13:00 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-12 Pi   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-12 Pi   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2021-11-16 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-16 Wt   13:20 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2021-11-17 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-11-17 Śr   09:45 11:10 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-11-18 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-18 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2021-11-19 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-19 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-23 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-23 Wt   13:10 14:45 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-11-23 Wt   15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-11-24 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-11-24 Śr   09:40 11:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-11-25 Cz   09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-11-25 Cz   11:25 13:00 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-25 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-25 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2021-11-26 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-11-26 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2021-11-30 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-30 Wt   13:20 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2021-12-01 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-12-01 Śr   09:45 11:10 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-12-02 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-12-02 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2021-12-03 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-03 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-07 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-12-07 Wt   13:10 14:45 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2021-12-07 Wt   15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-12-08 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-12-08 Śr   09:40 11:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2021-12-09 Cz   09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-12-09 Cz   11:25 13:00 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-12-09 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-12-09 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2021-12-10 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-10 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2021-12-14 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-12-14 Wt   13:20 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2021-12-15 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-12-15 Śr   09:45 11:10 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2021-12-16 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-12-16 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2021-12-17 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-17 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-21 Wt   09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2021-12-21 Wt   11:25 13:00 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-12-21 Wt   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-12-21 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2021-12-22 Śr   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-22 Śr   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2022-01-04 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-04 Wt   13:20 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2022-01-05 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2022-01-05 Śr   09:45 11:10 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2022-01-11 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-11 Wt   13:10 14:45 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2022-01-11 Wt   15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2022-01-12 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2022-01-12 Śr   09:40 11:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2022-01-13 Cz   09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16
2022-01-13 Cz   11:25 13:00 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2022-01-13 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2022-01-13 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2022-01-14 Pi   09:40 11:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-14 Pi   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak
2022-01-18 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-18 Wt   13:20 14:45 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2022-01-19 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2022-01-19 Śr   09:45 11:10 Pedeutologia dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 324 A-16
2022-01-20 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2022-01-20 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2022-01-21 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-21 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-25 Wt   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-25 Wt   13:10 14:45 Pedagogika ogólna dr Iwona Banach 439 A-16
2022-01-25 Wt   15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2022-01-26 Śr   08:00 09:30 Psychopedagogika dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2022-01-26 Śr   09:40 11:15 Nowe media w edukacji dr Jarosław Wagner 12 A-16
2022-01-27 Cz   13:15 14:45 Podstawy socjoterapii dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2022-01-27 Cz   15:00 16:30 Poradnictwo i pomoc dr Marcin Szumigraj 29 A-16
2022-01-28 Pi   09:50 11:15 Metodologia badań społecznych dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-28 Pi   11:35 13:00 Pedagogika ogólna dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ