Plan zajęć

21PED-POWiP-SD

Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16 D
  09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16 DN
  09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16 DP
  11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16 D
Wtorek
  11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16 D
  13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16 D
  15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16 D
  16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16 DP
Środa
  08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 D
  09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 DP
  13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 DP
  13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 DN
  15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16 DN
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-11-02 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-02 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2021-11-02 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-11-03 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-11-03 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-03 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-11-08 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-11-08 Po   09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-11-08 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2021-11-09 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-09 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2021-11-09 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-11-09 Wt   16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-11-10 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-11-10 Śr   09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-11-10 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-15 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-11-15 Po   09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-11-15 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2021-11-16 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-16 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2021-11-16 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-11-17 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-11-17 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-17 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-11-22 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-11-22 Po   09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-11-22 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2021-11-23 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-23 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2021-11-23 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-11-23 Wt   16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-11-24 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-11-24 Śr   09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-11-24 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-29 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-11-29 Po   09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-11-29 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2021-11-30 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-30 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2021-11-30 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-12-01 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-12-01 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-12-01 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-12-06 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-12-06 Po   09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-12-06 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2021-12-07 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-07 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2021-12-07 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-12-07 Wt   16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-12-08 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-12-08 Śr   09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-12-08 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-12-13 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-12-13 Po   09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-12-13 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2021-12-14 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-14 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2021-12-14 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2021-12-15 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-12-15 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-12-15 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-12-20 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2021-12-20 Po   09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2021-12-20 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2022-01-03 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2022-01-03 Po   09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2022-01-03 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2022-01-04 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-04 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2022-01-04 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2022-01-05 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2022-01-05 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-05 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2022-01-10 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2022-01-10 Po   09:45 11:20 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2022-01-10 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2022-01-11 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-11 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2022-01-11 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2022-01-11 Wt   16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2022-01-12 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2022-01-12 Śr   09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2022-01-12 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-17 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2022-01-17 Po   09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2022-01-17 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2022-01-18 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-18 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2022-01-18 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2022-01-19 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2022-01-19 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-19 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2022-01-24 Po   08:00 09:30 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Natalia Harewska 428 A-16
2022-01-24 Po   09:45 11:10 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 419 A-16
2022-01-24 Po   11:30 13:00 Współczesne problemy opieki i wychowania dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 419 A-16
2022-01-25 Wt   11:30 13:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-25 Wt   13:15 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 341 A-16
2022-01-25 Wt   15:00 16:30 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2022-01-25 Wt   16:40 18:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 419 A-16
2022-01-26 Śr   08:00 09:30 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2022-01-26 Śr   09:45 11:20 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2022-01-26 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16