Plan zajęć

21PED-POWiP-SP

Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Wtorek
  08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16 DN
  09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
gr.1
  09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16 D
  11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16 D
  11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
gr.2
  13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16 D
  15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 D
  16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 D
Środa
  08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
gr.1
  09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
gr.2
  13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16 D
  15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 DN
Czwartek
  08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16 D
  09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16 D
  11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 D
Piątek
  08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach DN
  08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz DP
  09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski D
  13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna DP
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-27 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-10-27 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-10-27 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2021-10-28 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-10-28 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-10-28 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-10-29 Pi   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-10-29 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-10-29 Pi   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2021-11-02 Wt   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2021-11-02 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-02 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-02 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-02 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-02 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2021-11-02 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-02 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-03 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-03 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-03 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2021-11-03 Śr   15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-04 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-11-04 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-11-04 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-11-05 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2021-11-05 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-11-09 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-09 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-09 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-09 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-09 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2021-11-09 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-09 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-10 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-10 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-10 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2021-11-12 Pi   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-11-12 Pi   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-11-12 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-11-16 Wt   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2021-11-16 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-16 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-16 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-16 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-16 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2021-11-16 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-16 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-17 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-17 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-17 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2021-11-17 Śr   15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-18 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-11-18 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-11-18 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-11-19 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2021-11-19 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-11-23 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-23 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-23 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-23 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-23 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2021-11-23 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-23 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-24 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-24 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-24 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2021-11-25 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-11-25 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-11-25 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-11-26 Pi   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-11-26 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-11-26 Pi   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2021-11-30 Wt   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2021-11-30 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-30 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-30 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-30 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-30 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2021-11-30 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-30 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-01 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-01 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-01 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2021-12-01 Śr   15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-02 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-12-02 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-12-02 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-12-03 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2021-12-03 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-12-07 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-07 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-12-07 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-07 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-12-07 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2021-12-07 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-07 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-08 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-08 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-08 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2021-12-09 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-12-09 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-12-09 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-12-10 Pi   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-12-10 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-12-10 Pi   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-14 Wt   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2021-12-14 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-14 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-12-14 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-14 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-12-14 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2021-12-14 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-14 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-15 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-15 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-15 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2021-12-15 Śr   15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-16 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-12-16 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-12-16 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-12-17 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2021-12-17 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-12-21 Wt   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-12-21 Wt   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-12-21 Wt   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-12-22 Śr   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-12-22 Śr   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-12-22 Śr   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-04 Wt   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2022-01-04 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-04 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-04 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-04 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-04 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2022-01-04 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-04 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-05 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-05 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-05 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2022-01-05 Śr   15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-11 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-11 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-11 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-11 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-11 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2022-01-11 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-11 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-12 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-12 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-12 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2022-01-13 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2022-01-13 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2022-01-13 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2022-01-14 Pi   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2022-01-14 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2022-01-14 Pi   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-18 Wt   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2022-01-18 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-18 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-18 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-18 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-18 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2022-01-18 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-18 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-19 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-19 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-19 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2022-01-19 Śr   15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-20 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2022-01-20 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2022-01-20 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2022-01-21 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2022-01-21 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2022-01-25 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-25 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-25 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-25 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-25 Wt   13:15 14:45 Logopedia dr Ewa Kowalska 336 A-16
2022-01-25 Wt   15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-25 Wt   16:45 18:15 Pedagogika zabawy dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-26 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-26 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-26 Śr   13:15 14:45 Biblioterapia dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 231 A-16
2022-01-27 Cz   08:00 09:30 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2022-01-27 Cz   09:45 11:15 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2022-01-27 Cz   11:30 13:00 Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2022-01-28 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2022-01-28 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski