Plan zajęć

21PED-PSiS-SD

Pedagogika / Pomoc społeczna i socjoterapia
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:25 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16 DN
  08:00 09:35 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16 DP
  09:40 11:15 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16 DP
  09:45 11:10 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16 DN
  11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16 D
  13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16 DN
Wtorek
sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16 D
  09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16 D
sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16 D
  15:00 18:45 Podstawy psychiatrii lek. med. Wojciech Musiał 8 A-16 2021-11-02
Środa
  08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16 DN
  08:00 09:35 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16 DP
  09:45 11:20 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16 DP
  09:50 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16 DN
  13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 DP
  13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 DN
  15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16 DN
Czwartek
  15:00 18:45 Podstawy psychiatrii lek. med. Wojciech Musiał 48 A-16 2021-10-28; 2021-11-04
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-28 Cz   15:00 18:45 Podstawy psychiatrii lek. med. Wojciech Musiał 48 A-16
2021-11-02 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-02 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-02 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-02 Wt   15:00 18:45 Podstawy psychiatrii lek. med. Wojciech Musiał 8 A-16
2021-11-03 Śr   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-11-03 Śr   09:50 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-11-03 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-03 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-11-04 Cz   15:00 18:45 Podstawy psychiatrii lek. med. Wojciech Musiał 48 A-16
2021-11-08 Po   08:00 09:35 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2021-11-08 Po   09:40 11:15 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2021-11-08 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2021-11-09 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-09 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-09 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-10 Śr   08:00 09:35 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-11-10 Śr   09:45 11:20 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-11-10 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-15 Po   08:00 09:25 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-11-15 Po   09:45 11:10 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-11-15 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2021-11-15 Po   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2021-11-16 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-16 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-16 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-17 Śr   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-11-17 Śr   09:50 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-11-17 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-17 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-11-22 Po   08:00 09:35 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2021-11-22 Po   09:40 11:15 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2021-11-22 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2021-11-23 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-23 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-23 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-24 Śr   08:00 09:35 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-11-24 Śr   09:45 11:20 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-11-24 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-29 Po   08:00 09:25 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-11-29 Po   09:45 11:10 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-11-29 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2021-11-29 Po   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2021-11-30 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-11-30 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-30 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-12-01 Śr   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-12-01 Śr   09:50 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-12-01 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-12-01 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-12-06 Po   08:00 09:35 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2021-12-06 Po   09:40 11:15 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2021-12-06 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2021-12-07 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-12-07 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-07 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-12-08 Śr   08:00 09:35 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-12-08 Śr   09:45 11:20 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-12-08 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-12-13 Po   08:00 09:25 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-12-13 Po   09:45 11:10 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2021-12-13 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2021-12-13 Po   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2021-12-14 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-12-14 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-14 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2021-12-15 Śr   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2021-12-15 Śr   09:50 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2021-12-15 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-12-15 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-12-20 Po   08:00 09:35 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2021-12-20 Po   09:40 11:15 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2021-12-20 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2022-01-03 Po   08:00 09:25 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-03 Po   09:45 11:10 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-03 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2022-01-03 Po   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2022-01-04 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-04 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-04 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-05 Śr   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2022-01-05 Śr   09:50 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2022-01-05 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-05 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2022-01-10 Po   08:00 09:35 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2022-01-10 Po   09:40 11:15 Metody pracy z grupą dr Ewa Szumigraj 11 A-16
2022-01-10 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2022-01-11 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-11 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-11 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-12 Śr   08:00 09:35 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2022-01-12 Śr   09:45 11:20 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2022-01-12 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-17 Po   08:00 09:25 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-17 Po   09:45 11:10 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-17 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2022-01-17 Po   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2022-01-18 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-18 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-18 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-19 Śr   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2022-01-19 Śr   09:50 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2022-01-19 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-19 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2022-01-24 Po   08:00 09:25 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-24 Po   09:45 11:10 Innowacyjność w pomocy społecznej dr Magdalena Zdaniewicz 29 A-16
2022-01-24 Po   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2022-01-24 Po   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej dr Elżbieta Lipowicz 34 A-16
2022-01-25 Wt sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-25 Wt   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-25 Wt sem.2 11:30 13:00 Seminarium magisterskie III prof. dr hab. Zdzisław Wołk 231 A-16
2022-01-26 Śr   08:00 09:35 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16
2022-01-26 Śr   09:45 11:20 Kierowanie zespołami ludzkimi dr Daria Zielińska-Pękał 48 A-16
2022-01-26 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16