Plan zajęć

21PED-RESO-SP

Pedagogika / Resocjalizacja z prewencją kryminalną
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Wtorek
  08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16 DP
  09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16 D
  09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
gr.1
  11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16 D
  11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
gr.2
  13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16 D
  15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16 D
Środa
  08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
gr.1
  09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16 D
gr.2
  13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16 D
  14:55 16:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda B A-16 DP
  15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16 DN
  16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16 DN
Czwartek
  08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16 D
  09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16 D
  13:20 14:45 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16 DN
  15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16 DN
Piątek
  08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach DN
  08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz DP
  09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski D
  13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna DP
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-27 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-10-27 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-10-27 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-10-27 Śr   14:55 16:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda B A-16
2021-10-28 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-10-28 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-10-29 Pi   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-10-29 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-10-29 Pi   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2021-11-02 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-02 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-02 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-02 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-02 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2021-11-02 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2021-11-03 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-03 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-03 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-11-03 Śr   15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2021-11-03 Śr   16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2021-11-04 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-04 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-11-04 Cz   13:20 14:45 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-11-04 Cz   15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2021-11-05 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2021-11-05 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-11-09 Wt   08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2021-11-09 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-09 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-09 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-09 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-09 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2021-11-09 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2021-11-10 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-10 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-10 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-11-10 Śr   14:55 16:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda B A-16
2021-11-12 Pi   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-12 Pi   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-11-16 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-16 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-16 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-16 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-16 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2021-11-16 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2021-11-17 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-17 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-17 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-11-17 Śr   15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2021-11-17 Śr   16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2021-11-18 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-18 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-11-18 Cz   13:20 14:45 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-11-18 Cz   15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2021-11-19 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2021-11-19 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-11-23 Wt   08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2021-11-23 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-23 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-23 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-23 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-23 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2021-11-23 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2021-11-24 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-24 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-24 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-11-24 Śr   14:55 16:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda B A-16
2021-11-25 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-25 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-11-26 Pi   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-11-26 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-11-26 Pi   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2021-11-30 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-11-30 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-30 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-11-30 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-11-30 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2021-11-30 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2021-12-01 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-01 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-01 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-12-01 Śr   15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2021-12-01 Śr   16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2021-12-02 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-02 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-12-02 Cz   13:20 14:45 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-12-02 Cz   15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2021-12-03 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2021-12-03 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-12-07 Wt   08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2021-12-07 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-07 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-12-07 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-07 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-12-07 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2021-12-07 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2021-12-08 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-08 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-08 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-12-08 Śr   14:55 16:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda B A-16
2021-12-09 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-09 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-12-10 Pi   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-12-10 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-12-10 Pi   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-14 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-14 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-12-14 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-14 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2021-12-14 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2021-12-14 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2021-12-15 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2021-12-15 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2021-12-15 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2021-12-15 Śr   15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2021-12-15 Śr   16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2021-12-16 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-16 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-12-16 Cz   13:20 14:45 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-12-16 Cz   15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2021-12-17 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2021-12-17 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-12-21 Wt   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-21 Wt   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2021-12-22 Śr   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2021-12-22 Śr   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2021-12-22 Śr   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-04 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-04 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-04 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-04 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-04 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2022-01-04 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2022-01-05 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-05 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-05 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2022-01-05 Śr   15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2022-01-05 Śr   16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2022-01-11 Wt   08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2022-01-11 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-11 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-11 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-11 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-11 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2022-01-11 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2022-01-12 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-12 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-12 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2022-01-12 Śr   14:55 16:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda B A-16
2022-01-13 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-13 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2022-01-14 Pi   08:00 09:35 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2022-01-14 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2022-01-14 Pi   13:10 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-18 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-18 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-18 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-18 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-18 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2022-01-18 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2022-01-19 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-19 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-19 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2022-01-19 Śr   15:00 16:25 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2022-01-19 Śr   16:45 18:10 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dr Marcin Szumigraj 36 A-16
2022-01-20 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-20 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2022-01-20 Cz   13:20 14:45 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2022-01-20 Cz   15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2022-01-21 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2022-01-21 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski
2022-01-25 Wt   08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach 20 A-16
2022-01-25 Wt   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-25 Wt   09:45 11:15 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-25 Wt   11:30 13:00 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-25 Wt   11:30 13:00 Język niemiecki II mgr Beata Łapanowska 232 A-16
2022-01-25 Wt   13:15 14:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym mgr Adam Stankiewicz 11 A-16
2022-01-25 Wt   15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych dr Ernest Magda 48 A-16
2022-01-26 Śr   08:00 09:30 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.1
2022-01-26 Śr   09:45 11:15 Język angielski II mgr Beata Burchardt 31 A-16
gr.2
2022-01-26 Śr   13:05 14:35 Podstawy dydaktyki ogólnej dr Magdalena Zapotoczna 36 A-16
2022-01-26 Śr   14:55 16:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym dr Ernest Magda B A-16
2022-01-27 Cz   08:00 09:30 Pedagogika rodziny dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-27 Cz   09:45 11:15 Pedagogika społeczna dr Anna Korlak-Łukasiewicz 11 A-16
2022-01-27 Cz   13:20 14:45 Pedagogika penitencjarna dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2022-01-27 Cz   15:00 16:25 Pedagogika penitencjarna dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2022-01-28 Pi   08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania dr Iwona Banach
2022-01-28 Pi   09:45 11:15 Psychologia zdrowia i psychopatologia dr Marcin Florkowski