Plan zajęć

21PED-RzTS-SD

Pedagogika / Resocjalizacja z terapią specjalistyczną
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć