Plan zajęć

21PED-RzTS-SD

Pedagogika / Resocjalizacja z terapią specjalistyczną
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Wtorek
  09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27 D
  11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna mgr Adam Stankiewicz 229 A-16 DP
  11:35 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna dr Ernest Magda 48 A-16 DN
  13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16 D
  15:00 16:25 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16 DN
  15:00 16:35 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16 DP
  16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16 D
Środa
  13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 DP
  13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 DN
  15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16 DN
  15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16 DP
  16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16 D
Czwartek
  11:30 13:05 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 2021-10-28; 2021-11-04; 2021-11-12; 2021-11-25
  11:30 13:05 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 109 A-22 2021-12-09; 2021-12-21; 2022-01-13
  13:10 14:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 2021-10-28; 2021-11-04; 2021-11-12; 2021-11-25
  13:10 14:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 109 A-22 2021-12-09; 2021-12-21; 2022-01-13
  15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16 DP
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-28 Cz   11:30 13:05 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
2021-10-28 Cz   13:10 14:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
2021-10-28 Cz   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2021-11-02 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2021-11-02 Wt   11:35 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna dr Ernest Magda 48 A-16
2021-11-02 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-02 Wt   15:00 16:25 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-02 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2021-11-03 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-03 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-11-03 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-11-04 Cz   11:30 13:05 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
2021-11-04 Cz   13:10 14:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
2021-11-09 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2021-11-09 Wt   11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2021-11-09 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-09 Wt   15:00 16:35 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-09 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2021-11-10 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-10 Śr   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-11-10 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-11-12 Pi   11:30 13:05 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
2021-11-12 Pi   13:10 14:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
2021-11-12 Pi   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2021-11-16 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2021-11-16 Wt   11:35 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna dr Ernest Magda 48 A-16
2021-11-16 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-16 Wt   15:00 16:25 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-16 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2021-11-17 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-17 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-11-17 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-11-23 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2021-11-23 Wt   11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2021-11-23 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-23 Wt   15:00 16:35 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-23 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2021-11-24 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-11-24 Śr   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-11-24 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-11-25 Cz   11:30 13:05 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
2021-11-25 Cz   13:10 14:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
2021-11-25 Cz   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2021-11-30 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2021-11-30 Wt   11:35 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna dr Ernest Magda 48 A-16
2021-11-30 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-30 Wt   15:00 16:25 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-11-30 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2021-12-01 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-12-01 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-12-01 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-12-07 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2021-12-07 Wt   11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2021-12-07 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-07 Wt   15:00 16:35 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-07 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2021-12-08 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-12-08 Śr   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-12-08 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-12-09 Cz   11:30 13:05 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 109 A-22
2021-12-09 Cz   13:10 14:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 109 A-22
2021-12-09 Cz   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2021-12-14 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2021-12-14 Wt   11:35 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna dr Ernest Magda 48 A-16
2021-12-14 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-14 Wt   15:00 16:25 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2021-12-14 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2021-12-15 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2021-12-15 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2021-12-15 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2021-12-21 Wt   11:30 13:05 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 109 A-22
2021-12-21 Wt   13:10 14:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 109 A-22
2021-12-21 Wt   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2022-01-04 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2022-01-04 Wt   11:35 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna dr Ernest Magda 48 A-16
2022-01-04 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-04 Wt   15:00 16:25 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-04 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2022-01-05 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-05 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2022-01-05 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2022-01-11 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2022-01-11 Wt   11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2022-01-11 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-11 Wt   15:00 16:35 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-11 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2022-01-12 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-12 Śr   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2022-01-12 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2022-01-13 Cz   11:30 13:05 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 109 A-22
2022-01-13 Cz   13:10 14:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 109 A-22
2022-01-13 Cz   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr Monika Kaczmarczyk 36 A-16
2022-01-18 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2022-01-18 Wt   11:35 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna dr Ernest Magda 48 A-16
2022-01-18 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-18 Wt   15:00 16:25 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-18 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2022-01-19 Śr   13:15 14:40 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-19 Śr   15:00 16:25 WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ B A-16
2022-01-19 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2022-01-25 Wt   09:45 11:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie dr Marek Zadłużny T A-27
2022-01-25 Wt   11:25 13:00 Taktyka i technika kryminalistyczna mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2022-01-25 Wt   13:15 14:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-25 Wt   15:00 16:35 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych dr Andrzej Zygadło 37 A-16
2022-01-25 Wt   16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy dr Monika Kaczmarczyk 11 A-16
2022-01-26 Śr   13:05 14:40 WM6: Teoria decyzji dr Anita Famuła-Jurczak B A-16
2022-01-26 Śr   15:00 16:35 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16
2022-01-26 Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 29 A-16